सिम कार्ड

 जापानजस्तो प्रविधिमय देशमा छिटो, छरितो, भरपर्दो, सस्तो र भाषाको समेत समस्या नहुने गरी तपाईलाई डाटा सिम वा मोवाईल सिम कार्ड लिनु परेमा हामी चौविसै घण्टा अपडेट रहने गरी तपाईलाइ सेवा दिन्छौ।