एक पटक PASSPORT बनाई सक्नु भएको अवस्थामा

पासपोर्ट Renew वा हराएर नयाँ बनाउनको लागि चाहिने विवरण भरि डकुमेन्ट पनि अपलोड गरिदिनु होस् । 


Payment and Bank Details

फारम भरेको शुल्क 3000 येन