डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन

नेपालका कतिपय कागजातहरु जपानका सरकारी निकायहरुमा पेश गर्दा भाषा टान्सलेशन आवश्यक हुन्छ । 

नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको डकुमेन्ट जापानी भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

साथै अन्य अंग्रेजी, हिन्दी वा जापानी भाषा ट्रान्सलेट गर्नुपरेमा पनि हामीसंग वर्षौँ अनुभवी ट्रान्सलेटर द्वारा डकुमेण्ट ट्रान्सलेशन सेवा उपलब्ध छ ।